پخش رنگ خوشدست انواع سنباده

گالری ارسالی مشتریان

خانم الهام شريعتي 09125939363
 • تصویر1
  تصویر1
 • تصویر2
  تصویر2
 • تصویر3
  تصویر3
 • تصویر4
  تصویر4
 • تصویر5
  تصویر5
 • تصویر6
  تصویر6
 • تصویر7
  تصویر7
 • تصویر8
  تصویر8
 • تصویر9
  تصویر9
 • تصویر10
  تصویر10
 • تصویر11
  تصویر11
آقای شهابی (گچساران) 09365018152
 • گل 1
  گل 1
 • گل 2
  گل 2
 • دیوار 1
  دیوار 1
 • گل 3
  گل 3
 • دیوار 2
  دیوار 2
 • ترک
  ترک
 • در چوبی
  در چوبی
آقای امیدی پور 09121993815
 • ماربل سنگ سازی
  ماربل سنگ سازی
 • پتینه رو ی سقف
  پتینه رو ی سقف
 • نقاشی روی سقف
  نقاشی روی سقف
 • نقاشی روی سقف
  نقاشی روی سقف
ورک شاپ خوشدست یزدی دانشگاه علمی کاربردی واحد34
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 8
  8
اقای محسن قادری 09191017076(نمونه کار مهدکودک)
 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10
آقای مرتضی09196804376
 • برگ برجسته
  برگ برجسته
 • چروک برجسته
  چروک برجسته
 • دکوپاژ
  دکوپاژ
 • کاشی شکسته
  کاشی شکسته
 • کاشی کاری
  کاشی کاری
 • طرح زبرا
  طرح زبرا
 • ترک برگ
  ترک برگ
 • نقش برجسته سایه روشن
  نقش برجسته سایه روشن
 • تندیس
  تندیس
 • آنتیک
  آنتیک
 • آنتیک نقش برجسته
  آنتیک نقش برجسته
 • طرح سنک پتینه شده
  طرح سنک پتینه شده
(امل )گالری هیراد خانم کاشانی 01144277405
 • خانم کاشانی
  خانم کاشانی
 • طرح اجور
  طرح اجور
 • جعبه
  جعبه
 • رنگ روغن
  رنگ روغن
 • رنگ روغن
  رنگ روغن
 • طرح سنگ
  طرح سنگ
اقای امیدی پور 9121993815
 • سنگ سازی ماربل
  سنگ سازی ماربل
 • ماربل سنگ سازی
  ماربل سنگ سازی
 • ماربل سنگ سازی
  ماربل سنگ سازی
 • نقاشی نقوش دکوراتیو
  نقاشی نقوش دکوراتیو
 • نقاشی دکوراتیو سقف
  نقاشی دکوراتیو سقف
 • نقاشی نقوش دکوراتیو
  نقاشی نقوش دکوراتیو
 • نقاشی نقوش دکوراتیو
  نقاشی نقوش دکوراتیو
خانم ربیعی 09391884747 نوعی پتینه روی پلی استر چوب سفال و شیشه
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
ابزار GSB
 • -
  -
پتینه کاری محمد مهدی اوجان 09125945389
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
نمایشگاه رنگ دی ماه 1393 تهران
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -
 • -
  -